Edukacja i Nauka

SPECYFICZNE KOMPONENTY

Off 13

SPECYFICZNE KOMPONENTY

Nasz wysiłek koncentruje się w szczególności na specyficznych komponentach afektu i poznania. W przypadku afektu nasze obecne propozycje ograniczają się do sądów ewaluatywnych dotyczących sympatyczności (likability), przyjemności (pleasantness), życzliwości (favorability) itp. Wprawdzie afekt może obejmować złożony kompleks emocji opartych na pobudzeniu, jako użyteczny punkt wyjścia przyjęliś­my analizę prostej wersji afektu (tj. ewaluacji). Znaczy to, że wszystkie taksonomie afektu, które omawiamy, mają za podstawę wymiary przyjemny/nieprzyjemny albo walencję. Inne dymensje opierają się często na kryterium pobudzenia (arousat) lub intensywności (intensity). Na obecnym etapie rozważań nie spodziewamy się, aby nasze podejście uległo zmianie przy zastosowaniu do bardziej złożonych emocji opartych na pobudzeniu. Podobnie — odwołujemy się tylko do niektórych ograniczonych aspektów poznania. Jak będzie można się przekonać, koncentrujemy się przede wszystkim na procesach katego­ryzacji i wydobywania z pamięci (patrz Fiske, 1981 i 1982, gdzie przedstawiono szczegółowe uzasadnienie obu punktów). Wprawdzie obecne rozważania koncentrują się na wymienionych wyżej aspektach afektu i poznania, to omawiany model ma potencjalnie większy zakres zastosowania.

About the author / 

admin

Related Posts

Losowe artykuły:

  • Szkolenia dla nauczycieli z certyfikatem

    Szkolenia dla nauczycieli Jest wiele zawodów, w których trzeba nieustannie podnosić swoje kwalifikacje i kompetencje, a także być na bieżąco z nowymi metodami czy technikami. Tak też jest w zawodzie nauczyciela, gdzie jest to wymagane przy kolejnych stopniach awansu zawodowego, ale również aby zdobywać nową wiedzę. Najatrakcyjniejsze i cieszące się największą popularnością są szkolenia dla…

  • Kampanie dla influencerów

    Platformy dla influencerów Najwięksi gracze w środowisku social media nie muszą starać się na własną rękę o wynajdywanie zleceń, bo te zlecenia same ich znajdują, albowiem reklamodawcy czy nawet przedsiębiorcy sami się do nich zgłaszają. Co innego influencerzy początkujący i nowi. Oni muszą już włożyć trochę wysiłku w znalezienie pierwszych zleceń, zanim w ogóle reklamodawcy…