Edukacja i Nauka

Sokrates – Wartości i dylematy

Off 15

Dylemat Sokratesa link

Wartości i dylematy. Życie ludzkie można opisać jako pasmo czynów, które prowadzą do pewnych wartości, takich jak dobra materialne, intelektualne i moralne. Człowiek dąży do ich zdobycia i pomnożenia. Życie jest jednak tak zawiłe i skomplikowane, że trudno jest pogodzić wszystkie wartości. Osiągnięcie pewnych z nich pociąga za sobą utratę innych dóbr. Ideai równości wymaga wprowadzenia pewnych ograniczeń społecznych: zmniejsza więc zakres wolności osobistej. Życie wymaga zasadniczych kompromisów.

Złożone zależności między wartościami pozytywnymi i negatywnymi rodzą dylematy. Dylemat jest trudną sytuacją decyzyjną, w której każde działanie prowadzi do skutków pożądanych i niepożądanych. Wybór jednej z opcji oznacza jednocześnie rezygnację z pewnych wartości i przyjęcie ryzyka niepowodzenia. W takich okolicznościach podjęcie decyzji jest operacją bardzo trudną, która trwa często lata. Może ona doprowadzić do zaburzeń emocjonalnych i do stresu psychologicznego.

Jedną z najbardziej znanych sytuacji tego typu jest dylemat Pascala. Człowiek znajduje się w sytuacji, w której ma zdecydować, czy stać się katolikiem .czy w dalszym ciągu pozostać ateistą (zakładamy, że tylko te dwie możliwości wchodzą w grę). Konsekwencje każdej z opcji przedstawia tabela 15.1.

Wybór jednej z tych opcji zależy od subiektywnej wartości powyższych konsekwencji oraz od subiektywnego prawdopodobieństwa, że katolicyzm głosi absolutne prawdy. Jak wiadomo z historii filozofii, przed dylematem takim stanął Pascal.

Życie współczesnego człowieka to ciągłe rozwiązywanie podobnych dylematów. Nie mają one z reguły doskonałego rozwiązania. Zmuszają do największego wysiłku. Zmieniają jednocześnie życie w pewną przygodę. Charakterystyka dylematu Sokratesa.

About the author / 

admin

Related Posts

Losowe artykuły:

  • Gry ćwiczące umysł

    Gry ćwiczące umysł Czy umysł można ćwiczyć? Liczne badania wskazują na ścisłe powiązania między grami, czy to komputerowymi czy też zwykłymi planszowymi a ćwiczeniem umysłu. Gry ćwiczące umysł to takie gry, które rozwijają logiczne myślenie, ćwiczą sprawność umysłu, a także pamięć, koncentrację i percepcję. O jakich grach możemy powiedzieć, że to są gry ćwiczące umysł?…

  • Przepisywanie nagrań

    Przepisywanie – praca Przepisywanie nagrań to praca, którą podejmują zazwyczaj osoby chcące nieco dorobić do domowego budżetu. No cóż, musimy pracować, żeby móc funkcjonować w społeczeństwie. Można jeszcze wygrać w totolotka, ale niestety przeciętny Kowalski raczej nie wygrywa, tylko musi ciężką pracą zarobić na utrzymanie. Takie życie. Nikt jednak nie mówił, że będzie łatwo. Wróćmy…