Edukacja i Nauka

SCHEMATY SPOŁECZNE

Off 13

SCHEMATY SPOŁECZNE

Schematy społeczne organi­zują wiedzę i oczekiwania dotyczące bodźców należących do pewnych społecznie zdefiniowanych kategorii. Z pojęciowego punktu widzenia należy odróżnić terminy „schemat” i „kategoria”: kategoria obejmuje elementy pewnej klasy, schemat natomiast — własności typowe dla tej kategorii. W niniejszej pracy będziemy starali się posługiwać terminem „kategoria” przy analizie klasyfikacji, terminem zaś „sche­mat” przy analizie wiedzy na temat atrybutów (por. J. Mandler,1979).Ostatnio zorientowane poznawczo badania w psychologii społecznej wykazały, że percepcją, pamięcią i wnioskowaniem rządzą w znacznej mierze kategoryzacje i schematy społeczne, które upraszczają prze­twarzanie informacji (przykładowe badania: Cantor, Mischel, 1979; Markus, 1977; prace przeglądowe: Hastie, 1981; Taylor, Crocker, 1981; komentarze: Fiske, Linville, 1980). Poznawcze funkcje katego­ryzacji i schematyzacji stanowią uzupełnienie konfiguratywnego modelu spostrzegania osób, kiedy chcemy go zastosować do analizy interper­sonalnych reakcji afektywnych.Warto odnotować, że do niedawna badania nad poznaniem społecznym na ogół pomijały afekt (por. Fiske, 1981; Higgins, Kuiper, Olson, 1981; Zajonc, 1985). Z praktycznego punktu widzenia, afekt często jest powodem, dla którego schematy społeczne odgrywają tak ważną rolę. Na przykład wiele nowszych prac sugeruje, że skategory­zowane jednostki będą spostrzegane i zapamiętywane w sposób zniekształcony, pomija wszelako ewaluatywne implikacje tych właśnie zniekształceń. W realnych interakcjach interpersonalnych afekt (ewa- luacja) jest co najmniej równoważny poznaniu (schematom).

About the author / 

admin

Related Posts

Losowe artykuły:

  • Szkolenia interpersonalne

    Rozwój, czyli słów kilka o szkoleniach interpersonalnych Mając wewnętrzne blokady, obawiając się konfrontacji czy kontaktu z innymi ludźmi ciężko jest funkcjonować w dynamicznie zmieniającym się świecie. Ciężko również znaleźć odpowiednie zajęcie dla siebie kiedy wszystko nas przytłacza. W takim przypadku warto skorzystać ze szkolenia interpersonalnego. Szkolenia interpersonalne są dla każdego. Świat stoi przed nami otworem,…

  • Organizacja absolutorium

    Organizacja absolutorium Absolutorium jest słowem pochodzącym z łacińskiego, oznacza „zwolnienie”. Wśród studentów jest to ukończenie studiów przed obroną pracy dyplomowej. Dlatego absolutorium nie oznacza końca studiów. Uroczystość mogą świętować studenci pierwszego stopnia, jednak organizacja absolutorium bierze pod uwagę głównie studentów ostatniego roku. Przed rozpoczęciem absolutorium organizowane są dla studentów próby. W tym czasie omawia się…