Edukacja i Nauka

Rozwój nauki

Off 9

Rozwój nauki ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju kraju i społeczeństwa. Nauka, to autonomiczna część kultury. Pozwala zrozumieć funkcjonowanie świata, w którym żyje człowiek. Nauka dzieli się na nauki formalne: (np.matematyka, logika), nauki realne: (np. przyroda, fizyka, chemia, biologia, geografia), nauki inżynieryjne, humanistyczne, społeczno – ekonomiczne. Nauka jest to gromadzenie wiedzy za pomocą badań naukowych. Wyniki badań pozostają wielokrotnie weryfikowane, a następnie publikowane i stanowią wiedzę naukową. Taka wiedza naukowa zdobywana jest w różnego rodzaju szkołach i uczelniach. Edukacja kładzie nacisk nie tylko na zdobycie szeroko pojętej wiedzy, ale również na rozwój umysłowy jednostki, jak i rozwój umiejętności. W procesie uczenia się wyróżniamy cztery formy edukacji: formalną, nieoficjalną, nieformalną i samoedukację. Zdobywana wiedza na każdym szczeblu edukacji przyczynia się do rozwoju jednostki i społeczeństwa. Polska jest krajem, w którym każdy człowiek może zdobywać wiedzę bez względu na płeć i wiek. Warunkiem pozostaje tylko chęć.

About the author / 

admin

Related Posts

Losowe artykuły:

  • Pisanie pracy inżynierskiej

    Jak zacząć pisać pracę inżynierską? Przyszedł długo oczekiwany przez Ciebie moment. Zdałeś ostatni egzamin na studiach, teraz tylko napisanie pracy inżynierskiej i koniec jednego z trudniejszych etapów w Twoim życiu, wypełnionych nauką i pozbawionym większych ilości rozrywki. Myślałeś, że napisanie pracy dyplomowej to tylko formalność, a okazuje się, że Ty nawet nie wiesz, jak się…

  • Organizacja absolutorium

    Organizacja absolutorium Absolutorium jest słowem pochodzącym z łacińskiego, oznacza „zwolnienie”. Wśród studentów jest to ukończenie studiów przed obroną pracy dyplomowej. Dlatego absolutorium nie oznacza końca studiów. Uroczystość mogą świętować studenci pierwszego stopnia, jednak organizacja absolutorium bierze pod uwagę głównie studentów ostatniego roku. Przed rozpoczęciem absolutorium organizowane są dla studentów próby. W tym czasie omawia się…