Edukacja i Nauka

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – Żagań

Off 9

W obiektach użyteczności publicznej, zakładach pracy, magazynach, obiektach produkcyjnych i mieszkalnictwie zbiorowym muszą być w dostępnym, widocznym miejscu umieszczone różne regulaminy lub instrukcje. Regulują to różne przepisy lub rozporządzenia wewnętrzne.
Do takich obowiązkowych instrukcji należy między innymi instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
Reguluje to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej. Instrukcje mogą być opracowywane przez osoby, które uzyskały odpowiednie kwalifikacje.
Prawidłowo sporządzona instrukcja musi zawierać kilka elementów. Między innymi obowiązujące procedury postępowania w sytuacji pożaru bądź innego zagrożenia, uwarunkowania i organizację ewakuacji osób oraz sposoby ich weryfikacji, plany obiektów i terenów przylegających, zdefiniowanie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, sposoby przeprowadzania przeglądów technicznych, zabiegów konserwacyjnych tych urządzeń i gaśnic. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego muszą być okresowo aktualizowane, przynajmniej raz na dwa lata.

About the author / 

admin

Related Posts

Losowe artykuły:

  • Kampanie dla influencerów

    Platformy dla influencerów Najwięksi gracze w środowisku social media nie muszą starać się na własną rękę o wynajdywanie zleceń, bo te zlecenia same ich znajdują, albowiem reklamodawcy czy nawet przedsiębiorcy sami się do nich zgłaszają. Co innego influencerzy początkujący i nowi. Oni muszą już włożyć trochę wysiłku w znalezienie pierwszych zleceń, zanim w ogóle reklamodawcy…

  • Testy Multiselect policja

    Testy Multiselect policja Kandydaci do Policji muszą przejść odpowiednie badania, których głównym celem jest sprawdzenie osobowości. Testy Multiselect policja uznaje za pierwszy, najtrudniejszy i najważniejszy etap w rekrutacji. Wykonanie badań pomoże uzyskać informacje o osobie ubiegającej się o miejsce w szeregach. W testach pytania zazwyczaj dotyczą cech charakteru, temperamentu, poziomu wrażliwości, emocjonalności, ale także reagowania…