Edukacja i Nauka

GLOBALNA OCENA

Off 13

GLOBALNA OCENA

Ocenę globalną całego zbioru tych cech najlepiej można zorganizować wokół cechy „dziwaczność” wraz z jej powiązaniami z chorobą umysłową czy nawet schizofrenią. Jakkolwiek jest to przykład poniekąd skrajny, ilustruje on proces rozwiązywania zagadki czyjejś osobowości trwający tak długo, dopóki cała konfiguracja nie ułoży się jako pewna całość zorganizowana wokół cechy centralnej. Model konfiguratywny Ascha, podkreślający ważność cechy centralnej, w sensie teoretycznym i in­tuicyjnym utrzymuje się do dzisiaj. Jednakże model ten z perspektywy współczesnej teorii jest nieprecyzyjny, zwłaszcza w odniesieniu do tego, jak atrybuty wchodzące ze sobą we wzajemne zależności prowadzą do jednolitej oceny globalnej. W obecnej propozycji, która zostanie przedstawiona później, model konfiguratywny rozwinięto w bardziej precyzyjny sposób i przedstawiono jako jedną z form afektywnego przetwarzania.W przeciwieństwie do modelu konfiguratywnego model elemen­towy Ascha zakłada, że globalne oceny ewaluatywne składają się z elementów czy, jak my to określamy, mają charakter analityczny (piecemeal): są one kombinacją (sumą bądź średnią) ewaluacji od­rębnych atrybutów. Model elementowy zakłada, że komponent ewa- luatywny każdego atrybutu jest niezależny od pozostałych i że te odrębne oceny łączą się następnie w sąd sumaryczny. Na przykład tworząc ocenę globalną schizofrenicznej koleżanki obserwator po­winien wiązać ze sobą odrębne ewaluacje: niekonsekwencji, roz- kojarzenia, nieprzewidywalności zachowań, dziwaczności, obsesyj- ności — i w rezultacie skonstruować sumaryczną ocenę globalną. Asch (1946) traktował model elementowy w zasadzie jako tło modelu konfiguratywnego, który wyraźnie preferował.

About the author / 

admin

Related Posts

Losowe artykuły:

  • Naklejka na legitymacje

    Naklejka na legitymacje W dzisiejszych czasach bardzo wiele młodych osób korzysta z możliwości jakie dają im uczelnie wyższe oraz szkoły policealne. Osoby do 26 roku życia mogą uczyć się w takich placówkach, tym samym zyskując status studenta. Dzięki temu mogą oni na przykład zarabiać więcej pieniędzy pracując w oparciu o umowę zlecenie, lub otrzymywać zniżki…

  • Przepisywanie nagrań

    Przepisywanie – praca Przepisywanie nagrań to praca, którą podejmują zazwyczaj osoby chcące nieco dorobić do domowego budżetu. No cóż, musimy pracować, żeby móc funkcjonować w społeczeństwie. Można jeszcze wygrać w totolotka, ale niestety przeciętny Kowalski raczej nie wygrywa, tylko musi ciężką pracą zarobić na utrzymanie. Takie życie. Nikt jednak nie mówił, że będzie łatwo. Wróćmy…