Edukacja i Nauka

Człowiek samowiedny

Off 26

Człowiek samowiedny klasyczne opowiadania

Koncepcja alternatywna. Człowiek hubrystyczny jest człowiekiem realnym zarówno przekazy historyczne, jak i literatura piękna oraz badania empiryczne wykazują, że wielu ludzi przypisuje sobie nieprzeciętną osobowość i nieprzeciętne dokonania, że broni nierealistycznego obrazu „ja” za pomocą, metod totalitarnych. Takie zachowanie odnosi się do różnych tradycji kulturowych i do różnych okresów historycznych, W poprzedniej części tego rozdziału przedstawiłem typ modal- ny człowieka hubrystycznego, pomijając jego wewnętrzne zróżnicowania.

Obecnie przeciwstawię mu koncepcję człowieka samowiednego, który przyjmuje postawę badawczą wobec siebie, który próbuje realistycznie opisać swoją osobowość i swoje czyny, który stara się poznać własne możliwości i ułomności. Takie samopoznanie służy zwiększeniu wolności osobistej i auto- kreacji. Pozwala bardziej racjonalnie działać w zmiennym świecie. Jednocześnie rodzi trudności emocjonalne i społeczne.

We współczesnych czasach, w których dominuje nurt demo- krytejski, a ideały sokratejskie nie zyskały większego uznania, ludzie dość rzadko podejmują próby samopoznania, dość rzadko starają się realistycznie opisać własną osobowość i własne przekonania. Typ człowieka samowiednego jest znacznie rzadszy niż typ człowieka hubrystycznego. Taka sytuacja nie musi jednak trwać zawsze. Niektórzy futurologowie przewidują, że w przyszłości, gdy człowiek zaspokoi w pełni potrzeby materialne i potrzeby bezpieczeństwa, powróci do ideałów sokratejskich i samopoznanie stanie się wartością naczelną.

About the author / 

admin

Related Posts

Losowe artykuły:

  • Przedszkole Wilanów

    Jak zadbać o rozwój własnego dziecka w najlepszy sposób? Obserwowanie rozwijania się własnego dziecka daje ogromną satysfakcję i potrafi wywołać szczerą radość. Chęć wspierania wszechstronnego rozwoju swojej pociechy czasem powoduje wiele wątpliwości. Codzienne podejmowanie decyzji, które mogą mieć rzeczywisty wpływ na malucha dla niektórych rodziców są sporym obciążeniem. Jednym z najważniejszych wyborów w pierwszych latach…

  • Naklejka na legitymacje

    Naklejka na legitymacje W dzisiejszych czasach bardzo wiele młodych osób korzysta z możliwości jakie dają im uczelnie wyższe oraz szkoły policealne. Osoby do 26 roku życia mogą uczyć się w takich placówkach, tym samym zyskując status studenta. Dzięki temu mogą oni na przykład zarabiać więcej pieniędzy pracując w oparciu o umowę zlecenie, lub otrzymywać zniżki…