Edukacja i Nauka

Człowiek hubrystyczny – opis

Off 54

Człowiek hubrystyczny – opis roksa

R można nazwać nadwyżką ocen pozytywnych w obrazie „ja”. Jest ona miarą deformacji wiedzy o sobie. Trudno jest powiedzieć jednoznacznie, jak duże musi być R, aby zaliczyć jednostkę do klasy ludzi hubrystycznych. Kryterium to zależy bowiem od stereotypów kulturowych i aktualnej sytuacji społecznej, w której jednostka działa. W każdym razie można określić hubrystę jako człowieka, który przypisuje sobie nieprzeciętne cechy osobowości i który popełnia „grzech pychy”. Deformacje poznawcze w obrazie „ja” bywają różnorodne. Część z nich dotyczy czynów sprawczych. Życie człowieka składa się z pasma czynności, które on wykonuje w świecie zewnętrznym biografia jest skrótowym opisem kolejnych działań jednostki. Człowiek hubrystyczny staje się tendencyjnym historykiem własnego życia: zniekształca opis działań, które wykonywał, poddaje rewizji osobiste epizody, przypisuje sobie centralne miejsce w poczynaniach, w których odgrywał podrzędną rolę. Podobne zniekształcenia mogą dotyczyć czynów obecnie dokonywanych, jak i czynów przeszłych. Deformacje poznawcze, które opisałem, będę nazywał deformacjami powierzchniowymi.

Drugi rodzaj zniekształceń obrazu „ja” jest bardziej skomplikowany: dotyczy bowiem stanów wewnętrznych człowieka, a głównie jego cech osobowości. Formułuje on zbyt pozytywne sądy o swojej inteligencji, brązowi własny charakter i podkreśla swoje cnoty moralne. Zniekształcenia tego rodzaju będę nazywał deformacjami głębokimi. O ile deformacje powierzchniowe dotyczą czynów zewnętrznych (co robię?), o tyle deformacje głębokie wiążą się z opisem osobowości (jaki jestem?).

W pierwszym wypadku jednostka pełni rolę historyka beha- wiorysty, w drugim – psychologa personalisty. Chociaż człowiek hubrystyczny może jednocześnie dokonywać deformacji obu rodzajów, to jednak są powody, aby przypuszczać, że najczęściej w obrazie „ja” dominują bądź deformacje powierzchniowe, bądź deformacje głębokie.

About the author / 

admin

Related Posts

Losowe artykuły:

  • Kurs osteopatii

    Jak zostać osteopatą? Kurs osteopatii Pomimo nieustannego rozwoju przeróżnych gałęzi medycyny tradycyjnej, często wciąż jest ona bezsilna w obliczu wielu schorzeń. Pacjenci sięgają wtedy po metody niekonwencjonalne w nadziei na wyleczenie. Jedną z takich metod jest osteopatia, która zarówno diagnozuje, jak i leczy choroby i zaburzenia narządów wewnętrznych, mięśni, kości, a także współczulnego układu nerwowego….

  • Szkolenia interpersonalne

    Rozwój, czyli słów kilka o szkoleniach interpersonalnych Mając wewnętrzne blokady, obawiając się konfrontacji czy kontaktu z innymi ludźmi ciężko jest funkcjonować w dynamicznie zmieniającym się świecie. Ciężko również znaleźć odpowiednie zajęcie dla siebie kiedy wszystko nas przytłacza. W takim przypadku warto skorzystać ze szkolenia interpersonalnego. Szkolenia interpersonalne są dla każdego. Świat stoi przed nami otworem,…