Edukacja i Nauka

BADANIA NAD SPOSTRZEGANIEM OSÓB

Off 25

BADANIA NAD SPOSTRZEGANIEM OSÓB

Proponowana teoria za punkt wyjścia do analizy procesów afektywno-ewaluatywnych przyjmuje badania nad spostrzeganiem osób. W swej klasycznej pracy Asch (1946) przedstawił dwa konkuren­cyjne modele tworzenia ewaluatywnych ocen globalnych: model konfiguratywny i model elementowy (analityczny). Żaden z nich z perspektywy współczesnych standardów nie jest poznawczo do­pracowany, ale oba są przydatne jako podstawa teorii bardziej szczegółowych. Model konfiguratywny, opierający się na założeniach teorii postaci (Gestalt), przyjmuje, że oceny globalne mają charakter całościowy: cała konfiguracja atrybutów personalnych warunkuje spostrzegany „trzon osobowości”. Spostrzegana na podstawie całościowej oceny globalnej jedność osobowości danej osoby wynika ze spostrzegania współzależności między poszczególnymi cechami. Głównym czynnikiem skłaniającym do formułowania jednolitej oceny globalnej jest, według Ascha (1946), występowanie cech centralnych czy też podstawowych: „Cały system realacji określa, która [cecha] będzie centralna […]. Dopiero gdy znajdziemy tę cechę centralną, mamy pewność, że zbliżamy się do zrozumienia danej osoby” .Zilustrujmy to przykładem: załóżmy, że starasz się „uchwycić istotę” nowej koleżanki, która często sprawia wrażenie osoby niekon­sekwentnej, rozkojarzonej, której zachowania nie podobna przewidzieć, która miewa dziwaczne pomysły i ma skłonność do obsesji.

About the author / 

admin

Related Posts

Losowe artykuły:

  • Kampanie dla influencerów

    Platformy dla influencerów Najwięksi gracze w środowisku social media nie muszą starać się na własną rękę o wynajdywanie zleceń, bo te zlecenia same ich znajdują, albowiem reklamodawcy czy nawet przedsiębiorcy sami się do nich zgłaszają. Co innego influencerzy początkujący i nowi. Oni muszą już włożyć trochę wysiłku w znalezienie pierwszych zleceń, zanim w ogóle reklamodawcy…

  • Hologramy semestralne

    Hologramy semestralne Mało który student zdaje sobie sprawę, jak dużą rolę w jego życiu pełnią hologramy semestralne. Niektórzy nie wiedzą nawet, że właśnie tak nazywają się te naklejki na tyle ich legitymacji, która jak sama nazwa wskazuje, pełni funkcję legitymacyjną. Prościej mówiąc, dokument ten służy do potwierdzenia tożsamości, statusu studenta konkretnej uczelni i studiowanego kierunku….