Edukacja i Nauka

BADANIA NAD POZNANIEM SPOŁECZNYM

Off 9

BADANIA NAD POZNANIEM SPOŁECZNYM

Współczesne badania, włącznie z naszymi, opierają się na założe­niach m.in. Allporta (1954), Bartletta (1932), Brunera (1978) i Lip- pmanna (1922). Zgodnie z nimi, ludzie kategoryzują innych, role społeczne, zdarzenia społeczne i nawet siebie samych po to, aby uprościć złożone zadanie interpersonalnego rozumienia. Kategoryzacja jest procesem identyfikacji bodźców jako elementów pewnej klasy podobnych do innych elementów, które do niej należą, i różnych od takich, które do niej nie należą. Kategorie są więc strukturami poznawczymi obejmującymi egzemplarze danej klasy. Zaliczenie jakie­goś egzemplarza do określonej kategorii pozwala spostrzegającemu zastosować do niego ogólną wiedzę o tej kategorii i oczekiwania względem niej bez konieczności stwierdzenia, że takie to a takie właściwości rzeczywiście znamionują ów egzemplarz. W skrócie: kategoryzowanie pozwala obserwatorowi „wychodzić poza dostarczone informacje” (Bruner, 1978). Kategorie umożliwiają przyjmowanie założeń przez odwołanie się do wcześniej ustrukturowanej wiedzy czy, jak to się często określa, „schematów”.„Schemat” definiuje się jako strukturę poznawczą zawierającą wiedzę o atrybutach kategorii oraz o powiązaniach między tymi atrybutami (Rumelhart, Ortony, 1977).

About the author / 

admin

Related Posts

Losowe artykuły:

  • Testy Multiselect policja

    Testy Multiselect policja Kandydaci do Policji muszą przejść odpowiednie badania, których głównym celem jest sprawdzenie osobowości. Testy Multiselect policja uznaje za pierwszy, najtrudniejszy i najważniejszy etap w rekrutacji. Wykonanie badań pomoże uzyskać informacje o osobie ubiegającej się o miejsce w szeregach. W testach pytania zazwyczaj dotyczą cech charakteru, temperamentu, poziomu wrażliwości, emocjonalności, ale także reagowania…

  • Pisanie pracy inżynierskiej

    Jak zacząć pisać pracę inżynierską? Przyszedł długo oczekiwany przez Ciebie moment. Zdałeś ostatni egzamin na studiach, teraz tylko napisanie pracy inżynierskiej i koniec jednego z trudniejszych etapów w Twoim życiu, wypełnionych nauką i pozbawionym większych ilości rozrywki. Myślałeś, że napisanie pracy dyplomowej to tylko formalność, a okazuje się, że Ty nawet nie wiesz, jak się…