Weryfikacja praw autorskich

utworzone przez | sie 15, 2016 |

OPIS USŁUGI

Weryfikacja praw autorskich polega na sprawdzeniu, czy nie zostają naruszone prawa autorskie w dostarczonym materiale tekstowym i ilustracyjnym.

ZAKRES USŁUGI

Podczas weryfikacji praw autorskich dostarczonego materiału wykonujemy następujące zadania:

  • Wyszukiwanie fragmentów, które naruszają prawa autorskie.
  • Opracowanie koncepcji poprawy fragmentów naruszających prawa autorskie.
  • Wprowadzanie zmian zgodnie z opracowaną koncepcją.

KLIENT ZAPEWNIA

  • Materiał do weryfikacji w uzgodnionej formie (wersja elektroniczna, wersja papierowa).
  • Osobę upoważnioną merytorycznie do kontaktu w trakcie trwania usługi

(osoba ta na etapie wykonywania usługi będzie akceptowała lub odrzucała propozycje proponowane przez wykonawcę w celu jak najlepszego wykonania usługi).

MY ZAPEWNIAMY

  • Redaktora, specjalistę z dużym doświadczeniem w zakresie wykonywania usług redakcyjnych oraz w zakresie weryfikacji praw autorskich.
  • Wykonanie usługi w uzgodnionej formie w wersji elektronicznej (w formacie DOC w trybie śledzenia zmian lub PDF w trybie komentarzy) lub w wersji papierowej (ręczne lub komputerowe nanoszenie uwag).