Redakcja techniczna

utworzone przez | sie 15, 2016 |

OPIS USŁUGI

Redakcja techniczna to opracowanie materiału tekstowego i ilustracyjnego dostosowanego do przyjętej makiety (layoutu).

Redakcję techniczną wykonuje się we współpracy z redaktorem merytorycznym, projektantem makiety (layoutu) oraz osobą implementującą makietę w danym programie komputerowym (osoba od składu publikacji – w przypadku publikacji tradycyjnych i e-booków, webmaster – w przypadku publikacji WWW).

ZAKRES USŁUGI

Podczas redakcji technicznej dostarczonego materiału wykonujemy następujące zadania:

  • Ustalenie norm wizualnych dla danego materiału.
  • Sprawdzenie technicznej budowy materiału tekstowego i ilustracyjnego oraz odpowiednie ułożenie poszczególnych jego elementów wynikających z przyjętej makiety (layoutu).
  • Poprawa technicznej budowy materiału tekstowego i ilustracyjnego zgodnie z przyjętą makietą (layoutem).
  • Określenie formy kroju i typu czcionki, sposobu wyróżniania tytułów oraz ich rozmieszenie w materiale.
  • Określenie formy, sposób oznaczania oraz rozmieszczenie materiału ilustracyjnego.

KLIENT ZAPEWNIA

  • Materiał do redagowania w uzgodnionej formie (wersja elektroniczna, wersja papierowa).
  • Osobę upoważnioną merytorycznie do kontaktu w trakcie trwania usługi

(osoba ta na etapie wykonywania usługi będzie akceptowała lub odrzucała propozycje proponowane przez wykonawcę w celu jak najlepszego wykonania usługi).

MY ZAPEWNIAMY

  • Redaktora technicznego, specjalistę z dużym doświadczeniem w zakresie wykonywania usług redakcyjnych.
  • Wykonanie usługi w uzgodnionej formie w wersji elektronicznej (w formacie DOC w trybie śledzenia zmian lub PDF w trybie komentarzy) lub w wersji papierowej (ręczne lub komputerowe nanoszenie uwag).