Redakcja merytoryczna

utworzone przez | sie 15, 2016 |

OPIS USŁUGI

Redakcja merytoryczna to opracowanie materiału tekstowego i ilustracyjnego w zakresie merytorycznym (przedmiotowym), strukturalno-kompozycyjnym oraz językowym.

Redakcję merytoryczną wykonuje się we współpracy w autorem materiału.

ZAKRES USŁUGI

Podczas redagowania merytorycznego dostarczonego materiału wykonujemy zadania z trzech zakresów:

Zakres merytoryczny

 • Sprawdzanie poprawności merytorycznej materiału tekstowego i ilustracyjnego.
 • Poprawianie błędów merytorycznych lub jeśli to niemożliwe, wskazywanie ich do poprawienia przez autora materiału.

Zakres strukturalno-kompozycyjny

 • Sprawdzenie materiału z uwzględnieniem układu tekstu, wyróżnień, materiału ilustracyjnego oraz czytelności i przystępności dla potencjalnego odbiorcy materiału.
 • Opracowanie wskazań do poprawy dotyczących struktury materiału.
 • Poprawa struktury publikacji przez ustalenie logicznej konstrukcji utworu.
 • Porządkowanie, ujednolicanie materiału tekstowego i ilustracyjnego.
 • Uzupełnianie brakujących elementów materiału lub jeśli to niemożliwe, wskazywanie ich do poprawienia przez autora.

Zakres językowy

 • Sprawdzenie tekstu pod względem zarówno językowym (ortografia, gramatyka, interpunkcja), leksykalno-stylistycznym, jak i logicznym.
 • Opracowanie wskazań do poprawy w zakresie językowym, leksykalno-stylistycznym oraz logicznym.
 • Poprawa błędów językowych, stylistycznych oraz logicznych.

KLIENT ZAPEWNIA

 • Materiał do redagowania w uzgodnionej formie (wersja elektroniczna, wersja papierowa).
 • Osobę upoważnioną merytorycznie do kontaktu w trakcie trwania usługi

(osoba ta na etapie wykonywania usługi będzie akceptowała lub odrzucała propozycje proponowane przez wykonawcę w celu jak najlepszego wykonania usługi).

MY ZAPEWNIAMY

 • Redaktora merytorycznego, mającego wykształcenie kierunkowe w dziedzinie redagowanego materiału, specjalistę z dużym doświadczeniem w zakresie wykonywania usług redakcyjnych.
 • Wykonanie usługi w uzgodnionej formie w wersji elektronicznej (w formacie DOC w trybie śledzenia zmian lub PDF w trybie komentarzy) lub w wersji papierowej (ręczne lub komputerowe nanoszenie uwag).