Redakcja językowa

utworzone przez | sie 15, 2016 |

OPIS USŁUGI

Redakcja językowa to opracowanie materiału tekstowego w zakresie językowym.

Redakcję językową wykonuje się we współpracy z redaktorem merytorycznym lub autorem materiału.

ZAKRES USŁUGI

Podczas redagowania językowego dostarczonego materiału wykonujemy następujące zadania:

  • Sprawdzenie tekstu pod względem zarówno językowym (ortografia, gramatyka, interpunkcja), leksykalno-stylistycznym, jak i logicznym.
  • Opracowanie wskazań do poprawy w zakresie językowym, leksykalno-stylistycznym oraz logicznym.
  • Poprawa błędów językowych, stylistycznych oraz logicznych.

KLIENT ZAPEWNIA

  • Materiał do redagowania w uzgodnionej formie (wersja elektroniczna, wersja papierowa).
  • Osobę upoważnioną merytorycznie do kontaktu w trakcie trwania usługi

(osoba ta na etapie wykonywania usługi będzie akceptowała lub odrzucała propozycje proponowane przez wykonawcę w celu jak najlepszego wykonania usługi).

MY ZAPEWNIAMY

  • Redaktora językowego, mającego wykształcenie kierunkowe polonistyczne, specjalistę z dużym doświadczeniem w zakresie wykonywania usług redakcyjnych.
  • Wykonanie usługi w uzgodnionej formie w wersji elektronicznej (w formacie DOC w trybie śledzenia zmian lub PDF w trybie komentarzy) lub w wersji papierowej (ręczne lub komputerowe nanoszenie uwag).