Opracowanie graficzne

utworzone przez | sie 15, 2016 |

OPIS USŁUGI

Opracowanie graficzne to prace polegające na przygotowaniu koncepcji elementów graficznych dostarczonych materiałów na podstawie wskazań autora lub redaktora, a następnie dobieranie, obróbka materiału ilustracyjnego czy też wykonanie elementów graficznych zgodnych z przyjętą koncepcją. Opracowanie graficzne dotyczy zarówno makiety (layoutu) przygotowywanych materiałów, jak i materiału ilustracyjnego w postaci zdjęć, rysunków, infografik, schematów, wykresów, tabel czy też zrzutów ekranowych.

ZAKRES USŁUGI

Podczas opracowania graficznego dostarczonego materiału wykonujemy następujące zadania:

 • Przygotowanie koncepcji elementów graficznych.
 • Wyszukiwanie i obróbka zdjęć.
 • Wykonywanie i obróbka zrzutów ekranowych.
 • Wykonywanie rysunków, infografik, schematów, wykresów, tabel itp.

KLIENT ZAPEWNIA

 • Materiał do obróbki w uzgodnionej formie (wersja elektroniczna, wersja papierowa).
 • Osobę upoważnioną merytorycznie do kontaktu w trakcie trwania usługi

(osoba ta na etapie wykonywania usługi będzie akceptowała lub odrzucała propozycje proponowane przez wykonawcę w celu jak najlepszego wykonania usługi).

MY ZAPEWNIAMY

 • Grafika, specjalistę z doświadczeniem w zakresie wykonywania makiet (layoutów), rysunków, infografik, schematów, wykresów, tabel oraz w zakresie obróbki zrzutów ekranowych.
 • Fotoedytora, specjalistę z doświadczeniem w zakresie wyszukiwania odpowiednich zdjęć i ich obróbki.
 • Fotografa, specjalistę z doświadczeniem w zakresie wykonywania zdjęć na zlecenie.
 • Redaktora graficznego, specjalistę z dużym doświadczeniem w zakresie przygotowywania materiału ilustracyjnego.
 • Wykonanie usługi w uzgodnionej formie w wersji elektronicznej (w formacie DOC w trybie śledzenia zmian lub PDF w trybie komentarzy) lub w wersji papierowej (ręczne lub komputerowe nanoszenie uwag).