Korekta

utworzone przez | sie 15, 2016 |

OPIS USŁUGI

Korekta to prace polegające na sprawdzeniu poprawności wprowadzenia redakcji merytorycznej, redakcji językowej oraz redakcji technicznej materiału tekstowego i ilustracyjnego. Korekty są wykonywane na materiale poddanym obróbce komputerowej (materiał po składzie – w przypadku publikacji tradycyjnych i e-booków, strona Web  – w przypadku publikacji WWW). Korekta może być nanoszona za pomocą znormalizowanych znaków korektorskich.  Liczba potrzebnych korekt jest zależna od złożoności publikacji.

 ZAKRES USŁUGI

Podczas korekty dostarczonego materiału wykonujemy następujące zadania:

  • Sprawdzenie, czy poprawki autora i redaktora zostały poprawnie wprowadzone.
  • Sprawdzenie poprawności merytorycznej materiału.
  • Sprawdzenie poprawności językowej materiału.
  • Sprawdzenie poprawnej realizacji redakcji technicznej.
  • Sprawdzenie naniesienia wcześniejszych korekt.

KLIENT ZAPEWNIA

  • Materiał do korekty w uzgodnionej formie (wersja elektroniczna, wersja papierowa).
  • Osobę upoważnioną merytorycznie do kontaktu w trakcie trwania usługi

(osoba ta na etapie wykonywania usługi będzie akceptowała lub odrzucała propozycje proponowane przez wykonawcę w celu jak najlepszego wykonania usługi).

MY ZAPEWNIAMY

  • Redaktora-korektora, specjalistę z dużym doświadczeniem w zakresie wykonywania usług redakcyjnych.
  • Wykonanie usługi w uzgodnionej formie w wersji elektronicznej (w formacie DOC w trybie śledzenia zmian lub PDF w trybie komentarzy) lub w wersji papierowej (ręczne lub komputerowe nanoszenie uwag).