Formatowanie tekstu

utworzone przez | sie 15, 2016 |

OPIS USŁUGI

Formatowanie tekstu to opracowanie materiału tekstowego i ilustracyjnego w obrębie zamkniętej publikacji. Dotyczy to publikacji takich jak: oferta, broszura, katalog produktów, dokumentacja techniczna, praca zaliczeniowa, praca dyplomowa (licencjacka, inżynierska, magisterska, doktorska).

Formatowanie tekstu wykonujemy na dokumentach sporządzonych w popularnych edytorach tekstowych, takich jak Microsoft Word czy OpenOffice.

ZAKRES USŁUGI

Podczas formatowania tekstu dostarczonego materiału wykonujemy następujące zadania:

  • Sprawdzenie technicznej budowy materiału tekstowego i ilustracyjnego oraz ułożenia poszczególnych jego elementów.
  • Ustalenie zasad formatowania w obszarze publikacji.
  • Formatowanie tekstu i rozmieszczenie materiału ilustracyjnego.

KLIENT ZAPEWNIA

  • Materiał do formatowania w uzgodnionej formie elektronicznej.
  • Osobę upoważnioną merytorycznie do kontaktu w trakcie trwania usługi

(osoba ta na etapie wykonywania usługi będzie akceptowała lub odrzucała propozycje proponowane przez wykonawcę w celu jak najlepszego wykonania usługi).

MY ZAPEWNIAMY

  • Redaktora technicznego, specjalistę z dużym doświadczeniem w zakresie wykonywania usług redakcyjnych.
  • Wykonanie usługi w uzgodnionej formie w wersji elektronicznej.