Copywriting

utworzone przez | sie 15, 2016 |

OPIS USŁUGI

Copywriting to pisanie tekstów do materiałów reklamowych lub promocyjnych zgodnie z wytycznymi klienta.

ZAKRES USŁUGI

Podczas prac typu copywriting wykonujemy następujące zadania:

  • Opracowanie koncepcji zamówionego tekstu.
  • Tworzenie tekstów artykułów do gazet lub ulotek, tekstów na strony internetowe, scenariuszy filmów reklamowych lub promocyjnych itp.
  • Opracowanie materiału ilustracyjnego do artykułów do gazet lub ulotek czy tekstów na strony internetowe.

KLIENT ZAPEWNIA

  • Materiały wymagające opracowania koncepcji zamówionego tekstu.
  • Osobę upoważnioną merytorycznie do kontaktu w trakcie trwania usługi

(osoba ta na etapie wykonywania usługi będzie akceptowała lub odrzucała propozycje proponowane przez wykonawcę w celu jak najlepszego wykonania usługi).

MY ZAPEWNIAMY

  • Copywritera, specjalistę z doświadczeniem w pisaniu artykułów czy tekstów promocyjnych.
  • Wykonanie usługi w uzgodnionej formie w wersji elektronicznej.