Poniższy cennik  należy traktować wyłącznie orientacyjnie. Każdy projekt wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego też każda usługa jest wyceniana w oparciu o indywidualne potrzeby klienta.

 

USŁUGI PODSTAWOWE
WYCENA Dopasowanie usługi i wycena bezpłatnie
REDAKCJA MERYTORYCZNA Redakcja merytoryczna w edytorze tekstu w formacie DOC w trybie śledzenia zmian 90 – 200 zł za arkusz wydawniczy
Redakcja merytoryczna na pliku PDF w trybie normalnym 100 – 250 zł za arkusz wydawniczy
Redakcja merytoryczna na wersji papierowej 80 – 180 zł za arkusz wydawniczy
   
REDAKCJA JĘZYKOWA Redakcja językowa w edytorze tekstu w formacie DOC w trybie śledzenia zmian 90 – 130 zł za arkusz wydawniczy
Redakcja językowa na pliku PDF w trybie normalnym 100 – 150 zł za arkusz wydawniczy
Redakcja językowa na wersji papierowej 80 – 140 zł za arkusz wydawniczy
   
REDAKCJA TECHNICZNA
 
FORMATOWANIE TEKSTU Formatowanie w edytorze tekstu i edycja PDF w trybie normalnym 3 zł za stronę A4
Konwertowanie plików (OCR) z PDF na DOC 1 zł za stronę A4
Przepisywanie tekstów na komputerze 3 – 6 zł za stronę A4
Wprowadzanie autorskich / redakcyjnych poprawek do pliku w formacie DOC lub PDF 2 – 4 zł za stronę A4
   
REDAKCJA WCAG Redakcja WCAG wycena indywidualna
   
REDAKCJA SEO Redakcja SEO wycena indywidualna
   
COPYWRITING  
Artykuł 100 – 1000 zł za artykuł
Tekst reklamowy 30 – 500 zł za tekst reklamowy
WERYFIKACJA PRAW AUTORSKICH Weryfikacja praw autorskich wycena indywidualna
   
KOREKTA Korekta merytoryczna w edytorze tekstu w formacie DOC w trybie śledzenia zmian 3 – 7 zł za stronę A4
Korekta merytoryczna na pliku PDF w trybie normalnym 3 – 7 zł za stronę po składzie
Korekta merytoryczna na wersji papierowej 3 – 7 zł za stronę po składzie
Korekta merytoryczna zawartości płyty, stron WWW 2 – 5 zł za zrzut ekranowy
Korekta techniczna 1 – 5 zł za stronę po składzie
   
OPRACOWANIE GRAFICZNE Wykonanie ilustracji 20 – 500 zł za ilustrację
Projekt okładki i strony tytułowej 200 – 1200 zł za projekt
Projekt strony działowej 80 – 250 zł za projekt
Projekt nadruku na płytę 200 – 400 zł za projekt
Projekt serii ikon 500 – 1500 zł za projekt
Projekt plakatu 700 – 2000 zł za plakat
Projekt strony Web 400 – 1200 zł za projekt
Pozyskanie zdjęcia 5 – 20 zł za zdjęcie
Obróbka graficzna zdjęcia 20 – 150 zł za zdjęcie
Obróbka graficzna zrzutu ekranowego
   
OPRACOWANIE MULTIMEDIÓW Animacja 2D Flash 200 – 3000 zł za animację
Przystosowanie zdjęcia / ilustracji do animacji 50 zł za zdjęcie
Realizacja materiału wideo wycena indywidualna
Montaż materiału wideo wycena indywidualna
Realizacja filmu z czynności wykonywanych na komputerze (capture) wycena indywidualna
   
PRZYGOTOWANIE DO PUBLIKACJI Skład DTP 8 – 50 zł za stronę po składzie
Wykonanie e-booka (PDF) z gotowej publikacji 100 – 300 zł za e-book
Wprowadzanie kontentu do CMS 10 – 30 zł za stronę Web
USŁUGI PODSTAWOWE USŁUGI PODSTAWOWE USŁUGI PODSTAWOWE
USŁUGI KOMPLEKSOWE
OPRACOWANIE KONTENTU Opracowanie kontentu wycena indywidualna
 
OPRACOWANIE REDAKCYJNE Opracowanie redakcyjne wycena indywidualna
 
PROWADZENIE PROCESU WYDAWNICZEGO PUBLIKACJI TRADYCYJNEJ Prowadzenie procesu wydawniczego publikacji tradycyjnej wycena indywidualna
 
PROWADZENIE PROCESU TWORZENIA SERWISU INTERNETOWEGO Prowadzenie procesu tworzenia serwisu internetowego wycena indywidualna
 
OPRACOWANIA AUTORSKIE – MATERIAŁY SZKOLENIOWE Program szkolenia 500 – 5000 zł za program
Plan szkolenia 500 – 1000 zł za plan
Plan jednostki szkoleniowej 20 – 50 zł za jednostkę szkoleniową
Projekt poradnika / podręcznika 600 – 1000 zł za całość
Opracowanie nowej jednostki tematycznej do istniejącego dzieła 200 – 500 zł za jednostkę tematyczną
Test sprawdzający (w wersji A i B) 100 – 500 zł za test
Gra dydaktyczna 200 – 500 zł za grę
Koncepcja / tekst do infografiki 30 – 250 zł za całość
Prezentacja multimedialna jednostki szkoleniowej 100 – 800 zł za jednostkę szkoleniową
Scenariusz multimedialny 200 – 1000 zł za zagadnienie
Wykonanie zdjęcia 30 – 300 zł za zdjęcie
Wykonanie zrzutu ekranowego 10 – 100 zł za zrzut ekranowy
   
SZKOLENIA Pisanie pracy dyplomowej wycena indywidualna
Prowadzenie bloga wycena indywidualna
Przygotowywanie dydaktycznych materiałów szkoleniowych wycena indywidualna